fbpx

Bättre belysning och förbättrade parker

Parkerna ska vara trygga, tillgängliga och välskötta. Tryggheten kan bli bättre genom att buskage röjs och att belysningen förbättras, exempelvis på östra delen av Nytorps gärde, på gångbron mellan Garagevägen och Blåsut och på gångvägen norrut längs med spåret i Kärrtorp. När det gäller parklekarna finns idag en bra samverkan med ideella organisationer. Detta samarbete måste utvecklas ytterligare, så att de små barnen kan få tillgång till de lekredskap som finns förvarade inomhus.

Vill du veta mer om Moderaternas politik i din stadsdel? Fyll i formuläret nedan!

Namn
Vad är du intresserad av för politiska områden?
Vilken stadsdel är du intresserad av?