fbpx

Förbättra trafiksituationen vid Vanadisplan

Trafikljusen vid den norra utfarten mot Sankt Eriksgatan försvann i samband med att rondellen vid Vanadisplan byggdes om 2019. Sedan dess har boende undrat var de tog vägen. Det har skapat en osäker trafiksituation där det finns stor risk för olyckor. Särskilt i rusningstid när det är mycket trafik och bildas långa köer.

Vi vill förbättra trafiksituationen genom att ta tillbaka trafiksignalen. Vi anser att det är viktigt att alla trafikslag har möjlighet att ta sig fram. Långa bilköer ska undvikas för att inte försämra miljön och luften samtidigt som risken för olyckor ska minska. Säkerheten för Stockholmarna ska alltid sättas i första rummet oavsett om man cyklar, går eller kör bil.

Vill du veta mer om Moderaternas politik i din stadsdel? Fyll i formuläret nedan!

Namn
Vad är du intresserad av för politiska områden?
Vilken stadsdel är du intresserad av?