fbpx

Krävs svar och nytt arbetssätt efter miljardchock

Stockholms stad ska få ett förnyat avloppssystem, men det har gått från en startnota på cirka sex miljarder till över 22 miljarder. Dessutom är det tio år försenat.

Moderaterna har sedan besked i slutet av november 2023 försökt göra allt i vår makt för att få klarhet i vad som har hänt och öka Socialdemokraterna och ledningens rapportering till oss i oppositionen. Våra krav har föranlett att en extern granskning tillsatts, att en analys av VA-taxans påverkas ska presenteras och att utvecklingen av stora projekt inom Stockholm Vatten och Avfall löpande rapporteras till styrelsen. Det är en början men långt ifrån tillräckligt. Mer kommer krävas av alla inblandade. Vi kommer självklart att avslå beslutet om att tillföra projektet mer pengar förrän full klarhet finns i hur projektet kunnat haverera på det här sättet.

Detta är pengar som tillhör skattebetalarna. Som skulle kunna gå till välfärden. Därför krävs det nytt arbetsätt. Politiken måste ligga mycket närmare projekten.  Så fort man upptäcker att ett projekt riskerar att bli för dyrt måste korten upp på bordet.

Läs mer nedan:

Vill du veta mer om Moderaternas politik i din stadsdel? Fyll i formuläret nedan!

Namn
Vad är du intresserad av för politiska områden?
Vilken stadsdel är du intresserad av?