fbpx

M: Vi kräver svar kring översvämningarna i Enskede

Sommaren 2021 drabbades totalt 1200 villor i Enskede av översvämningar. Tyvärr drabbades flertalet även två gånger och några till och med tre gånger. Vid kontakter med Stockholms stads förvaltningar och Stockholm Vatten och Avfall (SVOA), lovades de utsatta ersättning. Det budskapet kommunicerades även i media av ansvariga tjänstemän. Därefter har tiden gått och SVOA har utrett på nytt och strax innan jul meddelade de att ersättningen inte kommer betalas ut och att inget fel gick att lokalisera i vatten och avloppsnätet. Det finns dock protokoll och uppgifter som visar på ett antal fel i avloppssystemet, som dessutom är underdimensionerat för nutidens användning.

Moderaterna tycker det är allvarligt. Vi har därmed i SVOA:s styrelse krävt svar på ett antal frågor gällande varför det blev översvämningar, hur problemen kan åtgärdas så att översvämningar förhindras framöver samt få klarhet i hur SVOA kunde dra tillbaka tidigare löften om ersättning för självrisken. 

Moderaterna står på Enskedebornas sida.

Vill du veta mer om Moderaternas politik i din stadsdel? Fyll i formuläret nedan!

Namn
Vad är du intresserad av för politiska områden?
Vilken stadsdel är du intresserad av?