fbpx

NEJ till könssegregerade badhus

I Moderaternas Stockholm finansierar man inte könssegregerade badhus. Det minskar tillgängligheten till badhuset för både bokar och flickor men framför allt bidrar det till att reproducera dåliga normer om att flickor och pojkar ska hållas åtskilda.

Moderaterna säger skarpt NEJ.

Vill du veta mer om Moderaternas politik i din stadsdel? Fyll i formuläret nedan!

Namn
Vad är du intresserad av för politiska områden?
Vilken stadsdel är du intresserad av?