fbpx

Ny närakut i Skärholmen

Närakuterna fyller en viktig funktion i sjukvårdssystemet. Akut sjuka patienter som inte kräver akutsjukhusets resurser har fått en närmare, snabbare och mer tillgänglig vård. Detta har lett till att belastningen på akutsjukhusen minskat och de patienter som är i behov av akutsjukhusens resurser i högre utsträckning får det.

Det är därför mycket oroande att det nya styret vill nedprioriterat en viktig vårdform för Stockholmsregionens invånare och inte kan ge besked om de utlovade närakuter i Skärholmen kommer att öppnas, i stället väljer man att stänga närakuter vid Hötorget.   

Att avveckla vårdformer som fungerar bra är att straffa både patienter och vårdanställda. Moderaterna är övertygade om att närakuterna kan utvecklas med nya förutsättningar för att ta emot fler patienter som idag vänder sig till de stora akutmottagningarna. Vi kommer fortsätta slåss för närakuterna i hela regionen

Vill du veta mer om Moderaternas politik i din stadsdel? Fyll i formuläret nedan!

Namn
Vad är du intresserad av för politiska områden?
Vilken stadsdel är du intresserad av?