fbpx

Riv ödehusen i Örby

Ödehusen på Gamla Huddingevägen i Örby har stått tomma i flera år. Det har tidigare funnits planer på att riva och bygga ett nytt bostadshus, men förra året fick nybyggnadsförslaget avslag. Rivningslov gavs däremot i mars 2022, men byggnaderna står fortfarande kvar.

Vid en tillsynskontroll i början av oktober kom stadsbyggnadskontoret fram till att flera fönster i fastigheten var krossade och möjliga att ta sig in genom.

Moderaterna tycker att Socialdemokraterna och staden borde ta tag i situationen. Om inte annat rusta upp byggnaden innan den eventuellt rivs och ersätts med annat. Husen står idag och förfaller och förfular området, en grogrund för otrygghet.

Vill du veta mer om Moderaternas politik i din stadsdel? Fyll i formuläret nedan!

Namn
Vad är du intresserad av för politiska områden?
Vilken stadsdel är du intresserad av?