fbpx

Skydda Stockholms villaområden

Så sent som i december avslog Högsta domstolen en bygglovs­ansökan för bygglov avseende nybyggnad av tvåbostadshus på tre fastigheter i Huddinge, med hänvisning till plan­beskrivningens ursprungliga intention. Motsvarande dokument saknas tyvärr många gånger i Stockholms stads besluts­underlag. Social­demokraterna måste nu skyndsamt agera så att gamla planbeskrivningar görs tillgängliga, då det finns flera liknande bygglovs­ansökningar på gång för handläggning.

Läs mer i debattartikeln nedan.

Vill du veta mer om Moderaternas politik i din stadsdel? Fyll i formuläret nedan!

Namn
Vad är du intresserad av för politiska områden?
Vilken stadsdel är du intresserad av?