fbpx

Här är en öppen drogscen. Den vill vi ta bort.

Polisens senaste kartläggning visar att Stockholms län har 63 öppna drogscener – där bruk och försäljning av narkotika sker öppet och skapar allmän otrygghet i området. I staden är det sex nya drogscener. Att få bort de öppna drogscenerna är därför centralt för att öka tryggheten i Stockholm.

De viktigaste åtgärderna för att minska den öppna drogförsäljning och göra gator och torg mer trygga och attraktiva är fler ögon på gatan. Tyvärr kan vi konstatera att Socialdemokraterna kraftigt har prioriterat ned ordningsvakter och trygghetskameror sedan de tog över styret 2022. Antalet ordningsvakter i Stockholm har minskats med två tredjedelar och i budgeten satsas knappt något alls på fler kameror. Moderaterna satsade därmed i budget för 2024 totalt 210 mnkr mer än Socialdemokraterna på ökad trygghet i vår budget.

Moderaterna vill radera de öppna drogscenerna genom:

  • Fler kameror och ordningsvakter.
  • Tryggare stadsmiljö genom b.la ökad belysning
  • Utveckla och identifiera platssamverkan

Vill du veta mer om Moderaternas politik i din stadsdel? Fyll i formuläret nedan!

Namn
Vad är du intresserad av för politiska områden?
Vilken stadsdel är du intresserad av?